b. 27 Sep 1923, Chatham
bp.  
w.  
d. 10 Apr 1946, Japan
bur.